Technische en financiŽle haalbaarheidsstudies
Verkeerskundig advies
Rioleringsproblemen
Opstellen en actualiseren Gemeentelijk Riolerings Plan
Schaduwberekening (3D-tekening)


Door de ruime ervaring en deskundigheid van procedures en van bestuurlijke besluitvormingsprocessen kan Infra3 ID een compleet advies verzorgen.

De ruime ervaring komt tot uiting in de vertaling van de adviezen voor aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur.

Een apart onderdeel is de schaduwberekening. Deze kan ondersteuning bieden bij de behandeling van bezwaren bij uitbereidingen en nieuwbouwprojecten.