Infra3 ID is een onafhankelijk adviesbureau. Ons bureau is gevestigd in Andelst, gemeente Overbetuwe.Gedegen kennis, inzicht en vele jaren praktische ervaring bij aannemerij, adviesbureaus en overheid komt tot uiting in de vertaling van beleidsvoornemens en schetsplannen naar ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur.

Bij Infra3 ID spreekt men de taal van de opdrachtgever en van de andere partners in het bouwproces, de taal van bestuur en politiek, de taal van aannemers en leveranciers. Deskundigheid op het gebied van procedures en bestuurlijke besluitvormingsprocessen is ruimschoots aanwezig. aan de aspecten voorlichting en inspraak wordt vanzelfsprekend ruim aandacht besteed. Bij Infra3 ID weet men de juiste oplossingen te vinden voor gecompliceerde situaties waarbij verschillende partijen met uiteenlopende belangen zijn betrokken.

Door korte communicatielijnen en hechte, klantgerichte en sterk gemotiveerde projectteams te vormen streven wij naar kwaliteit en snelheid in de dienstverlening.

Per project wordt in nauw overleg met de opdrachtgever gestreefd naar een optimale projectopzet gekoppeld aan een goede afstemming tussen ontwerp, uitvoering en financiŽle aspecten.