Kostenramingen ten behoeve van kredietaanvraag
Directiebegrotingen
Controle inschrijvingsbegroting
Gunningadvies
Exploitatieopzetten


Het in een vroeg stadium van een project kunnen bepalen van een integraal taakstellend budget, is een van de specialiteiten van Infra3 ID.

Per project wordt in nauw overleg met de opdrachtgevers gestreefd naar een optimale projectopzet gekoppeld aan een goede afstemming tussen ontwerp, uitvoeringstechnische en financiŽle aspecten.

Het bepalen van de voor de opdrachtgever meest economische prijs is niet alleen het vergelijken van de totaalprijs. Infra3 ID heeft de kennis in huis om een gedegen gunningadvies op te stellen.

In ons bureau is ruime ervaring aanwezig met het opstellen van expoitatieopzetten voor zowel woningbouwprojecten als voor aanleg van bedijventerreinen.