Ontwerp van in- en uitbereidingsplannen
Reconstructies
Verkeersmaatregelen (duurzaam veilig)
Waterhuishouding
Rioleringsplannen
Wadi's en filtratievoorzieningen
Sanering verspreide afvalwaterlozingen
Complete planvorming Iba's en drukriolering
3ds MAX presentaties


Infra3 ID adviseert haar opdrachtgevers in de ontwikkelingsfase vanaf het eerste beleidsvoornemen tot een definitief plan,

Het opstellen van een kwaliteitsbeschrijving, het uitwerken van een schetsplan tot financiŽle- en technische haalbaarheidsstudies behoren tot het werkterrein van Infra3 ID.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van ontwerp- en constructiesoftware waar onder Gww-calc en Microstation (geautomatiseerd tekenpakket).