Inspraakavonden belanghebbenden
Presentaties voor commissies, bestuderen e.d.
Vergunningsaanvragen
Overleg en co÷rdinatie tussen alle betrokken partijen in
het bouwproces
Voorlichting
Planning
Begeleiding uitvoering (directievoering en toezicht)


Projectmanagement is een vak apart. Projectmanagers bij Infra3 ID zijn professionals die fungeren als de schakel tussen opdrachtgever, ingenieursbureaus en derden. Belangrijk is dat alle zaken die bij een project om de hoek kijken op een duidelijke manier worden vastgelegd en dat alle betrokkenen over de juiste informatie beschikken.

Infra3 ID stemt de inbreng vanuit de verschillende disciplines goed op elkaar af en zorgt dat een project in logische stapen naar het door de opdrachtgever gewenste eindreslutaat wordt geleid. In dat proces worden de kwaliteit, kosten en voortgang continu beheerst. Terugkoppeling met de opdrachtgever vindt regelmatig plaats en gedurende de verschillende fasen van het project worden beslismomenten ingebouwd om een optimale uitvoering te waarborgen.

Bij het voorbereiden van herinrichtingsplannen is Infra3 ID een partner bij interactieve planvorming. Bewoners en belangengroepen worden dan afctief betrokken bij het inventariseren van knelpunten en het creŰren van praktische oplossingen. Bij Infra3 ID is de ervaring aanwezig om bij deze processen een adequate regie te voeren.