Hoofdstraat Kesteren
Herenland
Projectnaam: Bergbezink riool Hoofdstraat
Opdracht: Directievoering
Opdrachtgever: Gemeente Kesteren
Contactpersoon: J.w. de Waal Malefijt
Projectomschrijving: Het Zuiveringsschap Rivierenland streeft naar een betere kwaliteit van het oppervlaktewater.

Dit kan worden bereikt door de aanleg van een bergbezinkriool in de Hoofdstraat, met een diameter oplopend van rond 70 naar rond 150. Dat riool eindigd in de overstortput op de kruising Hoofdstraat/Fruitstraat, waar regenwater en vuil water worden overgestort.

De nieuwe overstortput wordt 5 meter lang, 3 meter breed en 3,60 meter hoog. De huidige overstort aan de Fruitsraat komt te vervallen.
Afbeeldingen

Projectnaam: Voorbelasting plan Herenland fase 1
Opdracht: Besteksgereed maken Civieltechnisch werk
Opdrachtgever: Gebroeders van Wanrooij projectontwikkeling
Contactpersoon: ing. W.A.T.M. de Bruyn
Projectomschrijving: Uit het geotechnisch en geohydrologisch rapport is gebleken dat het noodzakelijk is een voorbelasting aan te brengen op het terrein. Tevens is het nodig, voorafgaand aan het "echte"bouwrijp maken,om de zandcunetten voor de wegen te voorzien van een tijdelijke drainage.
Afbeeldingen