Infra3 ID is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van de civiele techniek waar kwaliteit, processen en relaties centraal staan.

Het werkterrein; de boven- en ondergrondse infrastructuur in al haar aspecten van schetsontwerp tot rationeel beheer.
Ontwerp
Bestek
Kostenramingen
Advisering
Projectmanagement
Haar ontwerpen en adviezen worden gemaakt met moderne ontwerp- en constructiesoftware die tezamen met het gedegen vakmanschap van de medewerkers tot een optimale oplossing van de gestelde vraagstukken leidt.Infra3 ID geeft u oplossingen van haalbaarheidsstudies tot en met directievoering en toezicht.